Поділля Стандарт
Меню

Оцінка відповідності

Результатом реформування системи технічного регулювання України  є перехід від обов’язкової сертифікації до оцінки відповідності  продукції вимогам технічних регламентів.

Відповідно до статті 11 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” “відповідність введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні продукції вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов’язковою.”

            ТОВ «Хмельницьктестстандарт» надає консультативно-методичну допомогу підприємствам, продукція яких підпадає під дію технічних регламентів:

 

-Технічний регламент безпеки іграшок,

- Технічний регламент електромагнітної сумісності обладнання,

- Технічний регламент безпеки машин та устаткування,

- Технічний регламент мийних засобів,

- Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання,

- Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі,

 

стосовно вибору відповідних модулів оцінки відповідності,  проведення оцінки відповідності продукції в акредитованих та призначених органах з оцінки відповідності, оформлення Декларації про відповідність продукції вимогам технічних регламентів.