Меню

HACCP, VACCP і TACCP… То в чому ж різниця?

HACCP, VACCP і TACCP… То в чому ж різниця?

 

 

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). НАССР – Попередження контамінації під час виробництва харчових продуктів.

VACCP (Vulnerability Assessment Critical Control Point). VACCP – попередження економічно мотивованого шахрайства з харчовими продуктами.

TACCP (Threat Assessment Critical Control Point). TACCP – попередження шкідливих загроз харчовим продуктам, таких як саботаж, вимагання або тероризм.

НАССР являє собою набір принципів, призначених для управління небезпеками, зниження або попередження ризиків для безпеки харчових продуктів у процесі їх виробництва. Ідеї НАССР лежать в основі кожного стандарту безпеки харчових продуктів, які використовуються сьогодні.

VACCP і TACCP відносно нові умови, що виникли протягом останніх п’яти років і знайшли відображення в якості стандартів і вимог агенцій, державних регулятивних органів і промислових груп, та спрямовані більш на попередження шахрайства та шкідливої підробки харчових продуктів. Загальна ідея міститься в створенні нових превентивних систем, заснованих на ідеях, подібних до ідей, що лежать у фундаменті НАССР. Вже доказано, що НАССР є результативним у попередженні ненавмисної контамінації.

Чи можна використовувати ідею НАССР, змінивши «Небезпеку» на «Вразливість» або «Загрозу»?

Це добре виглядає в теорії. Але чи це так на практиці? Критичні контрольні точки в Планах VACCP і TACCP не будуть виглядати так само, як Критичні контрольні точки в Плані НАССР, оскільки в Плані НАССР це етапи виробничого процесу, в яких виробник здійснює безпосереднє управління небезпечними чинниками. У відношенні ж до VACCP і TACCP в багатьох випадках виробник буде зазнавати труднощів в управлінні різноманітними етапами ланцюгу постачання.

TACCP і VACCP йдуть поряд у намаганні продемонструвати справжність продукту. Обидва підходи призначені для попередження навмисної фальсифікації харчових продуктів. VACCP призначений для ідентифікації загроз економічно вмотивованої фальсифікації, ТАССР визначає, наскільки різноманітні етапи в ланцюгу постачання харчових продуктів вразливі шкідливим загрозам, таким як саботаж, вимагання або тероризм.

Належить виконати ще багато роботи щодо розвитку підходів TACCP і VACCP, щоб забезпечити їх дійсну результативність в практиці виробництва харчових продуктів.